• Mapa witryny
Menu

Zasady rozwiązywania sporów z kontrahentami

W związku ze zmianą przepisów regulujących prawa konsumenta informujemy że „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1109). Spory konsumenckie rozwiązywane są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 535 - tj. w drodze pozasądowej mediacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, w drodze procesu cywilnego. Poniżej przedstawiamy link do platformy, dzięku której konsument bedzie mógł uzyskac wszelkie niezbędne nformacje dotyczace rozwiązywania sporów online.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL