• Mapa witryny
Menu

Jak kupić węgiel

KROK 1 Ustal miejsce zakupu
 
"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży węgiel bezpośrednio z produkcji we własnym Zakładzie Przeróbczym Juliusz w Sosnowcu na ul. Minerów 2. 
 
KROK 2 Co zamierzasz kupić

"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. oferuje następujące sortymenty węgla:

  • groszek: EKOSORT®
  • brykiet z węgla kamiennego EKOSORT PLUS®
  • miałowe mieszanki energetyczne  MIIA o wartościach opałowych od 20 do 24 MJ/kg

 
KROK 3 Sprawdź parametry

Parametry węgli, tj. uziarnienie, wartość opałowa, zawartość popiołu, siarki oraz wilgoci, oferowanych przez "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. z własnej produkcji szczegółowo opisane są w zakładce SORTYMENTY WĘGLA WRAZ Z PARAMETRAMI”.
 
Chcesz poznać szczegóły? Kliknij w zakładkę „SORTYMENTY WĘGLA WRAZ Z PARAMETRAMI”
 
KROK 4 Zapoznaj się z cennikiem

Ceny oferowane przez "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o.  można sprawdzić wchodząc w zakładkę „CENNIK”.
 
KROK 5 Ustal rodzaj odbiorcy (gospodarstwo domowe, PPW, odbiorca finalny)
 
Od 1 stycznia 2022r. na sprzedaż węgla kamiennego objętego kodem CN 2701 obowiązuje nowa stawka podatku akcyzowego w wysokości 32,85 zł/t netto, tj. 40,40 zł/t brutto do każdej tony węgla. Są jednak kategorie odbiorców zwolnione z tego obowiązku, dlatego ustal czy należysz do grupy: gospodarstwo domowe (użytek własny), pośredniczący podmiot węglowy (do dalszej odsprzedaży) i niektórzy odbiorcy finalni. Szczegóły poniżej.
 

Informacja o zwolnieniach z podatku akcyzowego-

 
KROK 6 Ustal sposób transportu

Dostawa węgla może być zrealizowana własnym środkiem transportu nabywcy w nielimitowanej ilości, bądź też transportem "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. w ilości maksymalnej 5t. w przypadku zamówienia węgla luzem i odpowiednio 4,5t. dla węgla konfekcjonowanego.
Szczegółowe warunki dowozu sprawdzisz w zakładce „DOWÓZ”.
 
KROK 7 Ustal formę zapłaty
 
Preferowany sposób płatności za zamówiony towar to przedpłata na rachunek bankowy "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. PKO BP SA I/O Sosnowiec 47 1020 1026 0000 1802 0378 1432. Istnieje również możliwość zapłaty gotówką oraz kartą płatniczą w kasie miejsca zakupu.
Odroczony termin płatności (np.14 dni) jest przeznaczony dla kontrahentów związanych umową o współpracę z zabezpieczeniem transakcji finansowym.

 

KROK.8 Złóż zamówienie


Jeżeli wiesz już jaki węgiel chcesz kupić oraz do jakiej grupy odbiorców należysz i wybrałeś rodzaj transportu, z zakładki „ZAKUP DRUKI” pobierz odpowiedni druk zamówienia, wypełnij go, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij pocztą lub w formie mailowej na adres marketing@wegiel.katowice.pl.


KROK 9.Ustal termin odbioru
W celu ustalenia terminu odbioru skontaktuj się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów:
 
+ 48 32 291 01 20 w. 273, 272, 271, 270;  telefony komórkowe: 601 473 797, 601 626 770 


 
KROK 10 Wypełnij pełnomocnictwo do odbioru węgla
 
Do odbioru zamówionego towaru niezbędne jest okazanie przez kierowcę „Pełnomocnictwa do odbioru węgla”. Kierując się informacjami zawartymi w Zamówieniu, z zakładki „ZAKUP DRUKI” pobierz odpowiedni druk pełnomocnictwa, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i przekaż Kierowcy, który będzie odbierał węgiel,. Abyśmy mogli sprawdzić i zweryfikować poprawność danych zawartych w pełnomocnictwie wyślij kopię mailem do pracownika Działu Obrotu Węglem lub pracownika wagi: marketing@wegiel.katowice.pl, waga.s1@wegiel.katowice.pl, waga.s2@wegiel.katowice.pl