• Mapa witryny

Skontaktuj się z nami

"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o.
ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice

Sekretariat
+48 32 351 34 28
marketing@wegiel.katowice.pl

ENERGIA Z NATURY

Nazwa skrócona: "Katowicki Węgiel" Sp. z o. o.
Skład Zarządu: Prezes Zarządu - Mariusz Kieczek
Adres: ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
Województwo: śląskie
Sekretariat: +48 32 351 34 28
Fax: +48 32 203 94 64, +48 32 351 34 88
E-mail: sekretariat@wegiel.katowice.pl

Prokurent: +48 32 351 34 14
Koordynator ds. Kadr: +48 32 351 34 41
Dział Obrotu Węglem: +48 32 291 01 20 w. 273,272,271,270
telefony komórkowe 601 473 797, 502 603 634, 601 626 770
Dział Zakupów, Umów i Administracji +48 32 351 34 60
Dział Kontroli Jakości: telefon komórkowy 782 200 972

Sekcja Obsługi Biura Zarządu: +48 32 351 34 64
Dział Informatyki: +48 32 351 34 21
Kancelaria: +48 32 351 34 64
IOD +48 32 351 34 41

Zakład Przeróbczy "Juliusz" w Sosnowcu:

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zamówieniu jest „Katowicki Węgiel” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ks. Franciszka Ścigały 14 w Katowicach (40-205 Katowice). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pisząc na adres iod@wegiel.katowice.pl .2. Na podst. art. 6 ust.1 lit. b), c), f) RODO celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja transakcji sprzedaży węgla, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 4. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu miejsca dostawy węgla jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji transakcji sprzedaży węgla. . 5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja złożonego Zamówienia. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, uzależniony od rodzaju i charakteru tych danych. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.): podmioty świadczące na rzecz „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. usługi niezbędne do realizacji transakcji sprzedaży węgla i przetwarzania danych osobowych, tj.: przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi w zakresie obsługi informatycznej, pocztowej i kurierskiej, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, windykacyjne, ochrony mienia oraz banki w zakresie realizacji płatności.

Formularz kontaktowy