• Mapa witryny
Menu

Wpływ działalności na zdrowie i środowisko

Spółka „Katowicki Węgiel” posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 14001:2015.
System Zarządzania Środowiskowego pozwala przedsiębiorstwu na uregulowanie zagadnień związanych z oddziaływaniem na otoczenie oraz zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.
Wdrożenie systemu przedstawia „Katowicki Węgiel” jako organizację która:
• realizuje w sposób kontrolowany procesy związane z istotnymi aspektami środowiskowymi,
• realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia określonych celów środowiskowych oraz realizacji zadań i programów środowiskowych,
• prowadzi działalność z uwzględnieniem swojej Odpowiedzialności Społecznej,
• zobowiązała się do:

 - utrzymywania działań zgodnie z prawem środowiskowym,

 - dążenia do ciągłej poprawy wyników na rzecz ochrony środowiska.Informacja o wpływie działalności "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. na zdrowie ludzi i środowisko oraz o wielkości i rodzaju uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska (zgodnie z Art. 32c ust. 2 Ustawy o Prawie atomowym)
"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. stosuje aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami).
Aparatura kontrolno-pomiarowa zawierająca źródła promieniotwórcze niezbędna jest do kontroli procesów technologicznych.
Działalność "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. związana z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej nie powoduje wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.