Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy akcyzowej wszystkie podmioty gospodarcze podlegające rejestracji jako Pośredniczące Podmioty Węglowe są zobowiązane potwierdzić i uzupełnić dotychczasowe dane przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC2) w terminie do 30.06.2021 roku. Wymaga to posiadania konta na tym portalu i uzyskania indywidualnego numeru ID SISC. Brak aktualizacji danych w w/w terminie spowoduje utratę statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego.


W związku z powyższym prosimy o dostarczenie do „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o zaświadczenia stwierdzającego Państwa rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu) najpóźniej do dnia 30.06.2021 roku.
W przeciwnym razie będziemy zmuszeni doliczyć podatek akcyzowy do realizowanych przez Państwa zakupów.
Zaświadczenie proszę przesłać e-mailem na adres: s.faszczewska@wegiel.katowice.pl