Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie drogi wewnątrzzakładowej wraz z placem wewnętrznym z płyt betonowych na terenie Zakładu Przeróbczego „Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Minerów 2 w formacie „Zaprojektuj i wykonaj”. W załączniku szczegółowe informacje dotyczące naszych wymagań, specyfikację oraz mapę poglądową. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym dokumentem i ewentualne przygotowanie oferty, która najlepiej odpowiadałaby naszym potrzebom.

Oferty prosimy o przesłanie do dnia 24.07.2024r. (godz. 10.00) na adres e-mail kancelaria@wegiel.katowice.pl lub dostarczenie jej do kancelarii w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Nowa droga” na adres „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o., ul. Ks. Franciszka Ścigały 14 w Katowicach (piętro II, pokój nr 216).

W sprawach technicznych i w celu umówienia się na wizję lokalną w Zakładzie Przeróbczym „Juliusz”, ul. Minerów 2 w Sosnowcu proszę o kontakt z Panem Marcinem Sobotą – Kierownikiem Działu Technologii, Projektów i Rozwoju [516-136-129].

Dziękujmy za poświęcony czas i oczekujmy na Państwa oferty.

 

Załącznik