Jak szybko i przyjemnie kupić węgiel
Instrukcja zakupu węgla krok po kroku
 
 
KROK 1 Ustal miejsce zakupu
 
"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży węgiel bezpośrednio z produkcji w swoim Zakładzie Przeróbczym Juliusz w Sosnowcu na ul. Minerów 2 oraz w własnych Składach Opałowych w Łabiszynie (województwo kujawsko- pomorskie) i Cigacicach ( województwo lubuskie).
 
Istnieje również możliwość zakupu, przez podmioty gospodarcze, węgla grubego z odbiorem w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,w ilościach minimum 25 ton.
 
 
 
KROK 2 Co zamierzasz kupić

"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. oferuje następujące sortymenty węgla:
- ekogroszki: EKORET® , E-Groszek, EKOSORT®,
- mieszankę groszkowo-miałową EKO-FINS® ,
- węgiel o parametrach węgla deputatowego ORZECH-E w workach,
- energetyczne mieszanki miałowe  MIIA w klasach opałowych 20-24 MJ/kg
 
Chcesz poznać szczegóły? Kliknij w zakładkę „SORTYMENTY WĘGLA ORAZ JEGO PARAMETRY”
 
KROK 3 Sprawdź parametry

Parametry węgli, tj. klasa opałowa, uziarnienie, zawartość siarki, wilgoci itp., oferowanych przez "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. z produkcji własnej oraz kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., szczegółowo opisane są w zakładce SORTYMENTY WĘGLA ORAZ JEGO PARAMETRY”.
 
Chcesz poznać szczegóły? Kliknij w zakładkę „SORTYMENTY WĘGLA ORAZ JEGO PARAMETRY”
 
KROK 4 Zapoznaj się z cennikiem

Ceny oferowanych przez "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o.  produktów są zróżnicowane ze względu na miejsce zakupu. Jeśli ustaliłeś już, które z nich odpowiada Ci najbardziej wejdź w zakładkę „CENNIK”, a dowiesz się jakie ceny obowiązują w Zakładzie Przeróbczym „Juliusz”, składach opałowych w Łabiszynie lub Cigacicach, jak również z odbiorem w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 
 
KROK 5 Ustal rodzaj odbiorcy (gospodarstwo domowe, PPW, odbiorca finalny)
 
W 2014r. na sprzedaż węgla nałożono podatek akcyzowy w wysokości 37,47zł brutto do każdej tony węgla. Są jednak kategorie odbiorców zwolnione z tego obowiązku, dlatego ustal czy należysz do grupy: gospodarstwo domowe (użytek własny), pośredniczący podmiot węglowy (do dalszej odsprzedaży), odbiorca finalny.
 
Podstawy prawne- rozwiń
Informacja o zwolnieniach z podatku akcyzowego- rozwiń
 
KROK 6 Ustal sposób transportu

Dostawa węgla może być zrealizowana własnym środkiem transportu nabywcy bądź też firmowym "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o..
Szczegółowe warunki dowozu sprawdzisz w zakładce „DOWÓZ”.
 
KROK 7 Ustal formę zapłaty
 
Preferowany sposób płatności za zamówiony towar to przedpłata na rachunek bankowy "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. PKO BP SA I/O Sosnowiec 79 1020 2498 0000 8002 0192 1154. Istnieje również możliwość zapłaty gotówką w kasie miejsca zakupu (za wyjątkiem kopalń).
Odroczony termin płatności (np.14 dni) jest przeznaczony wyłącznie dla kontrahentów związanych umową o współpracę z zabezpieczeniem finansowym transakcji

KROK.8 Złóż zamówienie
Jeżeli wiesz już gdzie i jaki węgiel chcesz kupić oraz do jakiej grupy odbiorców należysz i wybrałeś rodzaj transportu, z zakładki „ZAKUP WĘGLA” pobierz odpowiedni druk zamówienia, wypełnij go, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij pocztą lub złóż osobiście na adres widoczny na zamówieniu.
 
KROK 9.Ustal termin odbioru
W celu ustalenia terminu odbioru skontaktuj się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów:
 
- odbiór z Zakładu Przeróbczego "Juliusz" lub kopalń KHW S.A.
+ 48 32 351 34 09; + 48 32 351 34 18; + 48 32 351 34 31;
+ 48 32 351 34 33; + 48 32 351 34 46; + 48 32 351 34 57;
+ 48 32 351 34 71
- odbiór ze Składu Opałowego nr 1 w Łabiszynie
+ 48 52 384 40 72
- odbiór ze Składu Opałowego nr 2 w Cigacicach
+ 48 68 385 12 22
 
KROK 10 Wypełnij pełnomocnictwo do odbioru węgla
 
Do odbioru zamówionego towaru niezbędne jest okazanie przez kierowcę „Pełnomocnictwa do odbioru węgla”. Kierując się informacjami zawartymi w Zamówieniu, z zakładki „ZAKUP WĘGLA” pobierz odpowiedni druk pełnomocnictwa, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i przekaż Kierowcy, który będzie odbierał węgiel.
 
KROK 11 Odbiór węgla zgodnie z zamówieniem

Jeśli zapoznałeś się z wcześniejszymi punktami instrukcji zakupu i wykonałeś wszystkie niezbędne czynności, możesz odebrać węgiel zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 
 
 
 
 

Cennik ekologicznych paliw węglowych oferowanych do sprzedaży w Zakładzie Przeróbczym "Juliusz" w Sosnowcu przy ul . Minerów 2Wyszczególnienie
Wyróżnik klasy cennikowej (wartość opałowa MJ/kg) Cena (zł/t)
bez akcyzy
Cena (zł/t)
z akcyzą
EKORET® - luzem 26 570,00 600,46
EKORET® - worki (25 kg) 26 660,00 690,46
E-GROSZEK - luzem 26 540,00 570,46
E-GROSZEK - worki (25 kg) 26 635,00 665,46
ORZECH-E - worki (25 kg) pow. 29 500,00 530,46
EKOSORT® - luzem 24 450,00 480,46
EKO-FINS® - luzem 25 370,00 400,46

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z obowiazującymi przepisami


Cennik sortymentów miałowych oferowanych do sprzedaży w Zakładzie Przeróbczym "Juliusz" w Sosnowcu przy ul. Minerów 2


Wyszczególnienie
/ sortyment
Wartość opałowa kJ/kg Cena (zł/t) dla zawartości
siarki w stanie roboczym:
- do 0,8% dla MIIA
- do 0,6% dla MIA
bez akcyzy
Cena (zł/t) dla zawartości siarki w stanie roboczym:
- do 0,8% dla MIIA
- do 0,6% dla MIA
z akcyzą
Miał IIA (0-20 mm) 22 000 305,00 335,46
23 000 320,00 350,46
24 000 335,00 365,46


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z obowiazującymi przepisami


Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2017r.
na Składzie Opałowym nr 1 w Łabiszynie
Sortyment Cena sprzedaży
bez akcyzy
Cena sprzedaży
z akcyzą
netto
zł/t
brutto
zł/t
netto
zł/t
brutto
zł/t
Kostka powyżej 28 MJ/kg 700,00 861,00 730,46 898,47
Orzech I powyżej 28 MJ/kg 684,55 842,00 715,01 879,46
Orzech II powyżej 28 MJ/kg 641,46 789,00 671,92 826,46
Groszek powyżej 28 MJ/kg 621,95 765,00 652,41 802,46
EKORET® 26 MJ/kg 711,38 875,00 741,84 912,46
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 780,49 960,00 810,95 997,47
EKO-FINS® 25 MJ/kg 590,24 726,00 620,70 763,46
Miał IIA 24 MJ/kg 507,32 624,00 537,78 661,47
Miał IIA 23 MJ/kg 507,32 604,00 521,52 641,47
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 762,60 938,00 793,06 975,46
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 720,33 886,00 750,79 923,47
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 700,81 862,00 731,27 899,46
Kostka pow. 28 MJ/kg zał. ręczny 730,00 897,90 760,46 935,37
 
Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2017r.
na Składzie Opałowym nr 2- Port Cigacice.
Sortyment Cena sprzedaży
bez akcyzy
Cena sprzedaży
z akcyzą
netto
zł/t
brutto
zł/t
netto
zł/t
brutto
zł/t
Kostka powyżej 28 MJ/kg 693,50 853,00 723,96 890,47
Orzech I powyżej 28 MJ/kg 677,24 833,00 707,70 870,47
Orzech II powyżej 28 MJ/kg 580,49 714,00 610,95 751,47
Groszek powyżej 28 MJ/kg 569,92 701,00 600,38 738,47
EKORET® 26 MJ/kg 685,37 843,00 715,83 880,47
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 780,49 960,00 810,95 997,47
Eko-Fins® 25 MJ/kg 480,49 591,00 510,95 628,47
Miał II A 24 MJ/kg 456,10 561,00 486,56 598,47
Miał II A 23 MJ/kg 439,84 541,00 470,30 578,47
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 752,03 925,00 782,49 962,46
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 694,31 854,00 724,77 891,47
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 680,49 837,00 710,95 874,47

Cennik sprzedaży sortymentów grubych i średnich z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A dla odbiorców "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. obowiązujący w 2017r.
Sortyment Wyróżnik klasy cennikowej
(wartość opałowa, MJ/kg)
Cena (zł/t)
bez akcyzy
Cena (zł/t)
z akcyzą
Kostka 28 i wyższe 588,00 618,46
Orzech I 28 i wyższe 551,00 581,46
Orzech II 28 i wyższe 451,00 481,46
Groszek, Groszek I 28 i wyższe 451,00 481,46
Groszek II 28 i wyższe 470,00 500,46
Do podanych cen dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Partnerzy:

Certyfikaty:
Szybki kontakt:
  • ul. Ks.Franciszka Ścigały 14
  • 40-205 Katowice
  • tel.: +48 32 351 34 28