Jak szybko i przyjemnie kupić węgiel
Instrukcja zakupu węgla krok po kroku
 
 
KROK 1 Ustal miejsce zakupu
 
"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży węgiel bezpośrednio z produkcji w swoim Zakładzie Przeróbczym Juliusz w Sosnowcu na ul. Minerów 2 oraz w własnych Składach Opałowych w Łabiszynie (województwo kujawsko- pomorskie) i Cigacicach ( województwo lubuskie).
 
Istnieje również możliwość zakupu, przez podmioty gospodarcze, węgla grubego z odbiorem w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,w ilościach minimum 25 ton.
 
 
 
KROK 2 Co zamierzasz kupić

"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. oferuje następujące sortymenty węgla:
- ekogroszki: EKORET® , E-Groszek, EKOSORT®,
- mieszankę groszkowo-miałową EKO-FINS® ,
- węgiel o parametrach węgla deputatowego ORZECH-E w workach,
- energetyczne mieszanki miałowe  MIIA w klasach opałowych 20-24 MJ/kg
 
Chcesz poznać szczegóły? Kliknij w zakładkę „SORTYMENTY WĘGLA ORAZ JEGO PARAMETRY”
 
KROK 3 Sprawdź parametry

Parametry węgli, tj. klasa opałowa, uziarnienie, zawartość siarki, wilgoci itp., oferowanych przez "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. z produkcji własnej oraz kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., szczegółowo opisane są w zakładce SORTYMENTY WĘGLA ORAZ JEGO PARAMETRY”.
 
Chcesz poznać szczegóły? Kliknij w zakładkę „SORTYMENTY WĘGLA ORAZ JEGO PARAMETRY”
 
KROK 4 Zapoznaj się z cennikiem

Ceny oferowanych przez "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o.  produktów są zróżnicowane ze względu na miejsce zakupu. Jeśli ustaliłeś już, które z nich odpowiada Ci najbardziej wejdź w zakładkę „CENNIK”, a dowiesz się jakie ceny obowiązują w Zakładzie Przeróbczym „Juliusz”, składach opałowych w Łabiszynie lub Cigacicach, jak również z odbiorem w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 
 
KROK 5 Ustal rodzaj odbiorcy (gospodarstwo domowe, PPW, odbiorca finalny)
 
W 2014r. na sprzedaż węgla nałożono podatek akcyzowy w wysokości 37,47zł brutto do każdej tony węgla. Są jednak kategorie odbiorców zwolnione z tego obowiązku, dlatego ustal czy należysz do grupy: gospodarstwo domowe (użytek własny), pośredniczący podmiot węglowy (do dalszej odsprzedaży), odbiorca finalny.
 
Podstawy prawne- rozwiń
Informacja o zwolnieniach z podatku akcyzowego- rozwiń
 
KROK 6 Ustal sposób transportu

Dostawa węgla może być zrealizowana własnym środkiem transportu nabywcy bądź też firmowym "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o..
Szczegółowe warunki dowozu sprawdzisz w zakładce „DOWÓZ”.
 
KROK 7 Ustal formę zapłaty
 
Preferowany sposób płatności za zamówiony towar to przedpłata na rachunek bankowy "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. PKO BP SA I/O Sosnowiec 79 1020 2498 0000 8002 0192 1154. Istnieje również możliwość zapłaty gotówką w kasie miejsca zakupu (za wyjątkiem kopalń).
Odroczony termin płatności (np.14 dni) jest przeznaczony wyłącznie dla kontrahentów związanych umową o współpracę z zabezpieczeniem finansowym transakcji

KROK.8 Złóż zamówienie
Jeżeli wiesz już gdzie i jaki węgiel chcesz kupić oraz do jakiej grupy odbiorców należysz i wybrałeś rodzaj transportu, z zakładki „ZAKUP WĘGLA” pobierz odpowiedni druk zamówienia, wypełnij go, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij pocztą lub złóż osobiście na adres widoczny na zamówieniu.
 
KROK 9.Ustal termin odbioru
W celu ustalenia terminu odbioru skontaktuj się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów:
 
- odbiór z Zakładu Przeróbczego "Juliusz" lub kopalń KHW S.A.
+ 48 32 351 34 09; + 48 32 351 34 18; + 48 32 351 34 31;
+ 48 32 351 34 33; + 48 32 351 34 46; + 48 32 351 34 57;
+ 48 32 351 34 71
- odbiór ze Składu Opałowego nr 1 w Łabiszynie
+ 48 52 384 40 72
- odbiór ze Składu Opałowego nr 2 w Cigacicach
+ 48 68 385 12 22
 
KROK 10 Wypełnij pełnomocnictwo do odbioru węgla
 
Do odbioru zamówionego towaru niezbędne jest okazanie przez kierowcę „Pełnomocnictwa do odbioru węgla”. Kierując się informacjami zawartymi w Zamówieniu, z zakładki „ZAKUP WĘGLA” pobierz odpowiedni druk pełnomocnictwa, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i przekaż Kierowcy, który będzie odbierał węgiel.
 
KROK 11 Odbiór węgla zgodnie z zamówieniem

Jeśli zapoznałeś się z wcześniejszymi punktami instrukcji zakupu i wykonałeś wszystkie niezbędne czynności, możesz odebrać węgiel zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 
 
 
 
 

Cennik ekologicznych paliw węglowych oferowanych do sprzedaży w Zakładzie Przeróbczym "Juliusz" w Sosnowcu przy ul . Minerów 2Wyszczególnienie
Wyróżnik klasy cennikowej (wartość opałowa MJ/kg) Cena (zł/t)
bez akcyzy
Cena (zł/t)
z akcyzą
EKORET® - luzem 26 610,00 640,46
EKORET® - worki (25 kg) 26 700,00 730,46
E-GROSZEK - luzem 26 590,00 620,46
E-GROSZEK - worki (25 kg) 26 690,00 720,46
ORZECH-E - worki (25 kg) pow. 29 620,00 650,46
EKO-FINS® - luzem 25 425,00 455,46

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z obowiazującymi przepisami


Cennik sortymentów miałowych oferowanych do sprzedaży w Zakładzie Przeróbczym "Juliusz" w Sosnowcu przy ul. Minerów 2


Wyszczególnienie
/ sortyment
Wartość opałowa kJ/kg Cena (zł/t) dla zawartości
siarki w stanie roboczym:
- do 0,8% dla MIIA
- do 0,6% dla MIA
be
Cena (zł/t) dla zawartości siarki w stanie roboczym:
- do 0,8% dla MIIA
- do 0,6% dla MIA
z akcyzą
​Miał IIA (0-20mm) 20 000 330,00 360,46
21 000 340,00 370,46
22 000 355,00 385,46
23 000 370,00 400,46


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z obowiazującymi przepisami


Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2017r.
na Składzie Opałowym nr 1 w Łabiszynie
Sortyment Cena sprzedaży
bez akcyzy
Cena sprzedaży
z akcyzą
netto
zł/t
brutto
zł/t
netto
zł/t
brutto
zł/t
Kostka powyżej 28 MJ/kg 738,21 908,00 768,67 945,46
Orzech I powyżej 28 MJ/kg 723,58 890,00 754,04 927,47
Orzech II powyżej 28 MJ/kg 664,23 817,00 694,69 854,47
Groszek powyżej 28 MJ/kg 647,97 797,00 678,43 834,47
EKORET® 26 MJ/kg 754,47 928,00 784,93 965,46
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 827,64 1018,00 858,10 1055,46
EKO-FINS® 25 MJ/kg 625,20 769,00 655,66 806,46
Miał IIA 24 MJ/kg 543,09 668,00 573,55 705,47
Miał IIA 23 MJ/kg 526,02 647,00 556,48 684,47
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 805,69 991,00 836,15 1028,46
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 746,34 918,00 776,80 955,46
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 729,27 897,00 759,73 934,47
 
Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2017r.
na Składzie Opałowym nr 2- Port Cigacice.
Sortyment Cena sprzedaży
bez akcyzy
Cena sprzedaży
z akcyzą
netto
zł/t
brutto
zł/t
netto
zł/t
brutto
zł/t
Kostka powyżej 28 MJ/kg 738,21 908,00 768,67 945,46
Orzech I powyżej 28 MJ/kg 723,58 890,00 754,04 927,47
Orzech II powyżej 28 MJ/kg 664,23 817,00 694,69 854,47
Groszek powyżej 28 MJ/kg 629,27 774,00 659,73 811,47
EKORET® 26 MJ/kg 742,28 913,00 772,74 950,47
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 831,71 1023,00 862,17 1060,47
Eko-Fins® 25 MJ/kg 535,77 659,00 566,23 696,46
Miał II A 24 MJ/kg 519,51 639,00 549,97 676,46
Miał II A 23 MJ/kg 504,88 621,00 535,34 658,47
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 805,69 991,00 836,15 1028,46
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 746,34 918,00 776,80 955,46
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 713,82 878,00 744,28 915,46


Cennik sprzedaży sortymentów grubych i średnich z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A dla odbiorców "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. obowiązujący w 2017r.
Sortyment Wyróżnik klasy cennikowej
(wartość opałowa, MJ/kg)
Cena (zł/t)
bez akcyzy
Cena (zł/t)
z akcyzą
Kostka 28 i wyższe 623,00 653,46
Orzech I 28 i wyższe 607,00 637,46
Orzech II 28 i wyższe 525,00 555,46
Groszek, Groszek I 28 i wyższe 497,00 527,46
Do podanych cen dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.


Partnerzy:

Certyfikaty:
Szybki kontakt:
  • ul. Ks.Franciszka Ścigały 14
  • 40-205 Katowice
  • tel.: +48 32 351 34 28