DOWÓZ
Aktualne stawki cenowe usługi dowozu węgli z Zakładu Przeróbczego "JULIUSZ" mieszczącego się w Sosnowcu przy ulicy Minerów 2 do Nabywcy wynoszą:

   1. Dla transportu węgla luzem do 5 ton:
 • w promieniu do 10 km – 53,00 zł/t (netto)
 • w promieniu do 20 km – 63,00 zł/t (netto)
 • w promieniu do 30 km - 68,00 zł/t (netto)
 • w promieniu do 50 km - 83,00 zł/t (netto)
 • w promieniu powyżej 50 km - 2,20 zł/km (netto) - cena dotyczy samochodu o ładowności do 2 ton*
 • w promieniu powyżej 50 km - 2,70 zł/km (netto) - cena dotyczy samochodu o ładowności do 5 ton*

   2. Dla transportu węgla w workach do 4,5 tony:
 • w promieniu do 10 km – 68,00 zł/t (netto)
 • w promieniu do 20 km – 78,00 zł/t (netto)
 • w promieniu do 30 km - 83,00 zł/t (netto)
 • w promieniu do 50 km - 93,00 zł/t (netto)
 • w promieniu powyżej 50 km - 2,50 zł/km (netto) - cena dotyczy samochodu o ładowności do 2 ton*
 • w promieniu powyżej 50 km - 3,20 zł/km (netto) - cena dotyczy samochodu o ładowności do 4,5 tony*
*dotyczy odległości liczonej do klienta i powrót do Zakładu.

Do podanych cen dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Informujemy również, że na indywidualne zapytania klienta posiadamy możliwość zorganizowania transportu węgla w ilości ok 25 ton na terenie całego kraju.

Aktualna stawka cenowa usługi dowozu węgla ze Składu Opałowego nr 1 w Łabiszynie
ul. Szubińska 52 do  Nabywcy wynosi:
- netto 6,00 zł/km ładowny,
- brutto 7,38 zł/km ładowny.
Skład posiada samochody o maksymalnej ładowności do 3,9 tony.


Aktualna stawka cenowa usługi dowozu węgla ze Składu Opałowego nr 2 Port Cigacice
ul. Portowa 1 do Nabywcy wynosi:
- netto 6,00 zł/km ładowny,
- brutto 7,38 zł/km ładowny.
Skład posiada samochód o ładowności do 6 ton


Dodatkowe informacje pod numerem
tel. +48 32 351 34 18
mail: marketing@wegiel.katowice.pl

Cennik ekologicznych paliw węglowych oferowanych do sprzedaży w Zakładzie Przeróbczym "Juliusz" w Sosnowcu przy ul . Minerów 2Wyszczególnienie
Wyróżnik klasy cennikowej (wartość opałowa MJ/kg) Cena (zł/t)
bez akcyzy
Cena (zł/t)
z akcyzą
EKORET® - luzem 26 570,00 600,46
EKORET® - worki (25 kg) 26 660,00 690,46
E-GROSZEK - luzem 26 540,00 570,46
E-GROSZEK - worki (25 kg) 26 635,00 665,46
ORZECH-E - worki (25 kg) pow. 29 500,00 530,46
EKOSORT® - luzem 24 450,00 480,46
EKO-FINS® - luzem 25 370,00 400,46

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z obowiazującymi przepisami


Cennik sortymentów miałowych oferowanych do sprzedaży w Zakładzie Przeróbczym "Juliusz" w Sosnowcu przy ul. Minerów 2


Wyszczególnienie
/ sortyment
Wartość opałowa kJ/kg Cena (zł/t) dla zawartości
siarki w stanie roboczym:
- do 0,8% dla MIIA
- do 0,6% dla MIA
bez akcyzy
Cena (zł/t) dla zawartości siarki w stanie roboczym:
- do 0,8% dla MIIA
- do 0,6% dla MIA
z akcyzą
Miał IIA (0-20 mm) 22 000 305,00 335,46
23 000 320,00 350,46
24 000 335,00 365,46


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z obowiazującymi przepisami


Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2017r.
na Składzie Opałowym nr 1 w Łabiszynie
Sortyment Cena sprzedaży
bez akcyzy
Cena sprzedaży
z akcyzą
netto
zł/t
brutto
zł/t
netto
zł/t
brutto
zł/t
Kostka powyżej 28 MJ/kg 700,00 861,00 730,46 898,47
Orzech I powyżej 28 MJ/kg 684,55 842,00 715,01 879,46
Orzech II powyżej 28 MJ/kg 641,46 789,00 671,92 826,46
Groszek powyżej 28 MJ/kg 621,95 765,00 652,41 802,46
EKORET® 26 MJ/kg 711,38 875,00 741,84 912,46
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 780,49 960,00 810,95 997,47
EKO-FINS® 25 MJ/kg 590,24 726,00 620,70 763,46
Miał IIA 24 MJ/kg 507,32 624,00 537,78 661,47
Miał IIA 23 MJ/kg 507,32 604,00 521,52 641,47
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 762,60 938,00 793,06 975,46
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 720,33 886,00 750,79 923,47
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 700,81 862,00 731,27 899,46
Kostka pow. 28 MJ/kg zał. ręczny 730,00 897,90 760,46 935,37
 
Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2017r.
na Składzie Opałowym nr 2- Port Cigacice.
Sortyment Cena sprzedaży
bez akcyzy
Cena sprzedaży
z akcyzą
netto
zł/t
brutto
zł/t
netto
zł/t
brutto
zł/t
Kostka powyżej 28 MJ/kg 693,50 853,00 723,96 890,47
Orzech I powyżej 28 MJ/kg 677,24 833,00 707,70 870,47
Orzech II powyżej 28 MJ/kg 580,49 714,00 610,95 751,47
Groszek powyżej 28 MJ/kg 569,92 701,00 600,38 738,47
EKORET® 26 MJ/kg 685,37 843,00 715,83 880,47
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 780,49 960,00 810,95 997,47
Eko-Fins® 25 MJ/kg 480,49 591,00 510,95 628,47
Miał II A 24 MJ/kg 456,10 561,00 486,56 598,47
Miał II A 23 MJ/kg 439,84 541,00 470,30 578,47
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 752,03 925,00 782,49 962,46
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 694,31 854,00 724,77 891,47
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 680,49 837,00 710,95 874,47

Cennik sprzedaży sortymentów grubych i średnich z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A dla odbiorców "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. obowiązujący w 2017r.
Sortyment Wyróżnik klasy cennikowej
(wartość opałowa, MJ/kg)
Cena (zł/t)
bez akcyzy
Cena (zł/t)
z akcyzą
Kostka 28 i wyższe 588,00 618,46
Orzech I 28 i wyższe 551,00 581,46
Orzech II 28 i wyższe 451,00 481,46
Groszek, Groszek I 28 i wyższe 451,00 481,46
Groszek II 28 i wyższe 470,00 500,46
Do podanych cen dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Partnerzy:

Certyfikaty:
Szybki kontakt:
 • ul. Ks.Franciszka Ścigały 14
 • 40-205 Katowice
 • tel.: +48 32 351 34 28